O bazi podataka sa korisničke strane

Svaka poruka u bazi ima nekoliko svojstava:


Izraz - orginalni izraz na engleskom jeziku. U okvirima lokalizacije aplikacija u po datotekama upotrebljava se termin msgid.


Prijevod - prijevod, na hrvatskom. U okvirima lokalizacije aplikacija u po datotekama upotrebljava se termin msgstr.


Aplikacija - aplikacija iz koje je izraz izvučen, svaka aplikacija može imati svoj prijevod i za iste izraze


Tip izraza - može biti c-format, no-c-format, fuzzy. Kod izraza tipa c-format moramo paziti da poruku koja sadrži niz kao %c ili %d prevedemo potpuno jednako. Također je važno na isti način prevoditi nizove sa navodnicima - ' prevodimo sa ', nikako sa `.


Komentar - obično je generiran od aplikacije koja je poruku izvukla iz koda aplikacije. Kada postoji obično služi kako bi programer lakše preveo aplikaciju.


Osim ovih svaka poruka ima i neka običnim korisnicima nevidljiva svojstva kao što je ime korisnika koji ju je preveo te datum izmjene. Više o izradi baze, te pravilima ugrađenima u nju možete pitati na delacko@fly.srk.fer.hr.
Napomena uz online prevođenje i pretraživanje:

Mozilla browser (a time i browser Galeon koji koristi Mozillu) neispravno radi sa okvirima u kojem se prikazuju izraz i prijevod. Naime mozilla posjeduje bug koji je u fazi ispravljanja. Taj bug svaki tekst koji se ubaci u textarea okvir (html kod) prikazuje sa omatanjem (soft wrap) teksta umjesto da prelomi linije tek na granici novog retka.

To neće biti problem za ljude koji su svjesni problema, ali je ipak bolje da koristite alternativne browsere - konqueror, netscape 4.x, IE :).


Opera browser je upotrebljiv za online pretraživanje ukoliko se pretražuju samo jednolinjske poruke. Opera ima bug u textarea koji je mnogo veći od buga mozille. Opera naime prikazuje izraz, koliko god on linija imao u jednoj liniji.Opcije korisnika


Pregled statistika - ovdje se mogu pregledati statistike prevođenja. Tako se može pogledati koliko je koji prevoditelj preveo izraza (poruka), kolika je duljina znakova tih poruka, u kojim je aplikacijama to napravio, itd...


Pretraživanje baze - baza se može pretraživati po svim svojstvima poruke, a pritom se mogu koristiti posebni znakovi opisani na stranici pretraživanja.

Kao dodatni parametar koji može proslijediti je maksimalni broj izraza u prikazu rezultata, zatim maksimalna duljina znakova u pojedinom izrazu, te kolika će biti širina okvira u kojem će se prikazati izraz i prijevod.


Online prevođenje - ima iste opcije kao i obično pretraživanje, sa tom razlikom da se pritiskom na gumb Traži dobija formular koji ima gumb Osvježi bazu. Pritiskom na taj gumb prevedeni se izrazi vraćaju natrag u bazu.

Ako su polja Prijevod ili komentar promijenjena to će biti zabilježeno. Polje Izraz ne može biti promijenjeno. Valja napomenuti da se za svaki izraz bilježi tko ga je preveo.

No samim dohvatom izraza i osvježivanjem baze korisnik neće biti zabilježen kao prevoditelj izraza. To će se desiti samo ako je korisnik doista i promijenio polje Prijevod. Ako korisnik samo promijeni polje Komentar ništa se neće desiti.

Valja napomenuti da se za prevođenje (i ispravljanje prijevoda) mogu dohvatiti samo izrazi onih aplikacija za koje korisnik ima potrebne dozvole (to su one aplikacije koje mogu mijenjati svi korisnici ili aplikacije za koje je korisnik dobio eksplicitne dozvole od administratora aplikacije).Dohvat izraza u datoteku za offline prevođenje - Baza se pretražuje u gotovo identičnom obliku kao što se čini u offline prevođenju. No, rezultat prevođenja se sada ne ispisuje na web stranici već u posebnu datoteku sa .po nastavkom. Ovakve datoteke možete prevoditi pomoću bilo kojeg editora (ručno) ili uz pomoć posebnih programa kao što je kbabel ili emacs (sa nekim dodacima).

Ovakvu datoteku trebate spremiti na disk i prevedenu vratiti natrag u bazu u roku od tjedan dana. Poruke iz prevedene datoteke se vraćaju u bazu na dva načina - ili preko opcije Unos offline prevedenih izraza u bazu ili je može unijeti administrator aplikacije.

Kao i pri offline prevođenju prevoditelj će biti zabilježen kao takav samo ako je promijenio tekst prijevoda, a ne ako je samo osvježio bazu nepromijenjenom datotekom


Unos offline prevedenih izraza u bazu - ova opcija omogućava da sami prevedene izraze u datoteci vratite natrag u bazu. Trebate izabrati aplikaciju iz koje su preuzeti izrazi, datoteku koju ste preuzeli (i preveli) na offline prevođenje te stisnuti gumb Osvježi bazu. Ukoliko pokušate osvježavati izraze aplikacije za koju nemate dozvolu to vam neće uspjeti.Pregled aplikacija - ovdje se može pogledati tko su koordinatori pojedinih aplikacija, kakav je pristup prevođenja dozvoljen prevoditeljima na pojedinoj aplikaciji.

Prevođenje aplikacije može biti dozvoljeno svim korisnicima, ali i ograničeno na pojedinog prevoditelja.

Aplikacija može, ali i ne mora imati koordinatora.

Prevoditelj može postati koordinator bilo koje aplikacije koja nema prevoditelja. Takav zahtjev se može predati u slijedećoj opciji.


Zahtjev za postajanjem koordinatorom aplikacije - ovdje korisnik može izabrati aplikaciju kojoj želi postati koordinator. Samo aplikacije koje nemaju koordinatora se pojavljuju u izboru. Ako želite postati koordinator aplikacije koja već ima koordinatora morate se javiti tom koordinatoru ili glavnom koordinatoru.


Obavijesti - ovdje se mogu pogledati i poslati obavijesti drugim prevoditeljima.


Podešavanje vlastitih podataka - ovdje prevoditelj može podesiti neke vlastite podatke - email, lozinku, itd...Opcije koordinatora aplikacije


Upravljanje aplikacijama - prevoditelj ovdje može izabrati aplikaciju kojoj je koordinator i obrađivati njene podatke.

Koji su sve podaci koji se mogu podešavati u jednoj aplikaciji:

 • pregled orginalne .po/.pot datoteke - pritiskom na gumb moguće je pregledati orginalnu .po datoteku iz koje su poruke ubačene u bazu.

 • pregled prevedene .po datoteke - pritiskom na gumb moguće je prevesti orginalnu .po datoteku iz koje su poruke ubačene u bazu. Ovakva .po datoteke se šalje na adresu navedenu kao adresa autora.

 • Osvježi bazu porukama iz .po/.pot datoteke - poruke iz .po/.pot datoteke mogu se ubacivati ili osvježivati.

  Ako se poruke ubacuju tada neće biti ubačeni oni izrazi koji već postoje u bazi Npr. ako postoji izraz "a" i njegov prijevod "b" u bazi akcija ubaci nad .po datotekom u kojoj također postoji izraz "a" i njegov prijevod "c" neće izbrisati stari izraz i prijevod, tj. u bazi će ostati par a-b. No, svi oni izrazi koji ne postoje u bazi, a nalaze se u .po datoteci biti će uneseni u bazu.

  Ako se poruke osvježuju tada se osvježuju (update) samo oni izrazi koji već postoje u bazi. Drugim riječima par a-b će biti zamijenjem parom a-c, ali ukoliko se u .po datoteci nalazi neki izraz koji ne postoji u bazi on če biti zanemaren.

  Važno je navesti korisnika koji je preveo poruke u .po datoteci. Njemu će biti pripisani svi prijevodi u datoteci.

 • Ukloni koordinatora aplikacije - kao što sam naziv kaže uklanja koordinatora aplikacije. Koordinatora aplikacije može dodati koordinator projekta, glavni administrator ili koordinator aplikacije.

 • Dodaj koordinatora aplikacije - dodaje koordinatora aplikacije. Vrijedi isto što i za uklanjanje koordinatora.

 • Promijeni pristup aplikaciji - dva su načina prevođenja aplikacije. Mogu je prevoditi svi korisnici ili samo odabrani. Ako je prevode samo odabrani treba pojedinačno dodavati odabrane prevoditelje.

 • Dodaj prevoditelja aplikacije - dodavanje će imati smisla samo ako je pristup aplikacije stavljen na Odabrani korisnici.

 • Ukloni prevoditelja aplikacije - uklanja prevoditelja aplikacije.

 • Email na koji se šalje prevedena .po datoteka - ovdje se može promijeniti email adresa na koju se šalje prijevod aplikacije iz baze autoru aplikacije (ili onome koji se brine za prijevode aplikacije).

 • Subjekt emaila na koji treba poslati prevedenu .po datoteku - ovo je subjekt koji se pojavljuje u tom emailu.

 • Uredi zaglavlje - ovdje se može urediti zaglavlje .po datoteke koja se šalje autoru aplikacije. Obično je potrebno navesti nekoliko redaka. Npr. za Translation Project potrebno je navesti tri retka - u prvom opis, u drugom copyright, a u trecem ime prevoditelja.

 • Pošalji prevedenu .po datoteku - šalje prevedenu .po datoteku autoru aplikacije.Opcije koordinatora projekta


Upravljanje projektima - ovdje se mogu dodavati projekti i podešavati koordinatori postojećih projekata.


Dodaj aplikaciju - ovdje se može inicijalno dodati aplikacija u projekt. Opcije su vrlo slične onima kod upravljanja aplikacijom.


Opcije glavnog koordinatora


Dodaj korisnika - dodavanje korisnika.

Opcije koordinatora projekta


Upravljanje projektima - ovdje se mogu dodavati projekti i podešavati koordinatori postojećih projekata.


Podesi korisnikove podatke - Mogu se mijenjati podaci izabranog korisnika, ali također postoji i opcija vraćanja svih prijevoda koje je korisnik promijenio u prvotno stanje.


Konfiguracija - ovdje se podešavaju neki osnovni podaci nužni za rad baze. Npr. ime tima, sql tablice koje se koriste i slično.